สินค้าชุมชน

สินค้าชุมชน ธุรกิจชุมชนสามารถแบ่งประเภทได้ 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจที่ผลิตสินค้า และธุรกิจที่ให้บริการ ข้อมูลที่รวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะเริ่มต้นว่ามีธุรกิจที่ชุมชนดำเนินการนั้นมีอะไรบ้าง และน่าสนใจอย่างไร ท่านสามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การสืบค้น

 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

Copyright (c) Thanarat Taewattana 2014. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com