แหล่งข้อมูล

ความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับอ้างอิงในการทำธุรกิจชุมชนนั้นมีความสำคัญเปรียบเสมือนความรู้ในแต่ละด้านที่เป็นเสาหลักที่ค้ำยันธุรกิจให้เกิดความมั่นคง อาทิ ด้านเศรษฐกิจการตลาด ด้านการผลิตและบริการ ด้านการเงินและการลงทุน ด้านกฎระเบียบ ตลอดจนบทความจากงานวิจัย แหล่งความรู้นี้จะเป็นการเชื่อมโยงในรูปแบบ RSS หรือ Really Simple Syndication ของภาษา XML ดึงข่าวสารจากเว็บต่างๆ มาแสดงบนเว็บเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย

Copyright (c) Thanarat Taewattana 2014. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com