• การประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 innovation awards

  • สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  • การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๙

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

LINK nrct

LINK trf

LINK nstda

LINK sti

LINK สวก

LINK hsri