คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

    ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา 2560 (MBE 15) รอบสอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คู่มือการรับสมัคร Download ได้ที่นี่                 

         2. กำหนดการ MBE 15  Download ได้ที่นี่   

         3. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ MBE 15 Download ได้ที่นี่

     

          สามารถติดต่อยืนใบสมัครได้ที่ ห้องโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษฯ อาคาร 5     คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา