ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี (ไม่มีค่าใช่จ่าย) โครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 (Open House MBE 2018)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี (ไม่มีค่าใช่จ่าย) โครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 (Open House MBE 2018)

 

 

รายละเอียด: โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ Open House MBE 2018 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ ดังนี้

          1. กำหนดการ Open House MBE 2018 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

          2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่นี่