เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16) รอบสอง

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16)รอบสอง

รายละเอียด: 

           โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561  รายละเอียดดังนี้

           1. กำหนดการรับสมัคร              (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

           2. ใบสมัครและเอกสารประกอบ      (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

           3. รายละเอียดหลักสูตร             (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

  สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษฯ ห้อง 5104 (ห้องกระจก) 

  ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 

            ในวันจันทร์ - ศูกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์) 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 038-352 901 มือถือ 081-781 0937