คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (MBE17)รอบสอง

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ          ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (MBE17)รอบสอง ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  Download ได้ที่นี่
2. รายละเอียดการรับสมัคร MBE รุ่นที่ 17  Download ได้ที่นี่
3. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (บส.บว.1) และเอกสารประกอบ  Download ได้ที่นี่
4. ช่องทางการสมัคร
    4.1 ติดต่อได้ที่  ห้องโครงการปริญญาโทฯ  ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
    4.2 ลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ คลิ๊ก หรือ
   
ติดต่อสอบถาม
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Tel/Fax : 038-352-901  Mobile : 081-781-0937