ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิต ตรี/โท ระยะเวลาตั้งแต่ ต.ค.59-ก.ย.60