เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (MBE18)

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (MBE18) ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม–6 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  Download ได้ที่นี่
2. กำหนดการรับสมัคร MBE รุ่นที่ 18   Download ได้ที่นี่
3. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (บส.บว.1) และเอกสารประกอบ   Download ได้ที่นี่
4. ช่องทางการสมัคร
    4.1 สมัครด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่ 
         ห้องโครงการปริญญาโทฯ  ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   4.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์
         ขั้นตอนการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์   Download ได้ที่นี่
   
ติดต่อสอบถาม
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Tel/Fax : 038-352-901  Mobile : 081-781-0937