เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (MBE18) รอบที่สอง

    

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (MBE18) รอบที่สอง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  Download ได้ที่นี่
2. กำหนดการรับสมัคร MBE รุ่นที่ 18 (รอบที่สอง)   Download ได้ที่นี่
3. ขั้นตอนการสมัคร MBE รุ่นที่ 18 (รอบที่สอง) Download ได้ที่นี่
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร
   - ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (บส.บว.1) และเอกสารประกอบ   Download ได้ที่นี่
   - พิมพ์ใบชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร   Click
ช่องทางการสมัคร
     ผ่านทางอีเมล mbeeconsrc@gmail.com  
     (ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3 หรือ Download ได้ที่นี่ )
ติดต่อสอบถาม
     โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
     Tel/Fax : 038-352-901  Mobile : 081-781-0937
     Line ID: mbesrc