ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560
04-06-2561
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคณะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ย...
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพภาคฤดูร้อนปีพ.ศ.2561-รหัส58
02-05-2561
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561-รหัส58 1.กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...