ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport
09-01-2561
 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport 1. รายละเอียด และเงื่อนไข       2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  สอบถามข้อมูล...
สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1
26-11-2560
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1 ...
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา2560
24-11-2560
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา2560           1.กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 2560 นิสิตรหัส59-60     ...
กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
24-11-2560
กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 1.กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...