ข่าวทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในการแข่งขันวิชาการโครงการภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
02-07-2561
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา นายพิพัฒน์ สมโลก ร่วมทีมกับนิสิตนักศึกษาจำนวน 4 คน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพใน...
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560
04-06-2561
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคณะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ย...
แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์
20-06-2560
แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้  คลิ๊ก ...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
03-02-2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’Day 2017) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาขาติ  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
26-01-2560
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัล  "ชนะเลิศ" การประกวดบทความโ...