ข่าวการศึกษาต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
03-04-2560
    ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑ...