ข่าวปริญญาตรี
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport (หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC)
02-02-2561
 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport (หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC)   1.รายละเอียดและเงื่อนไข    2.ใบสมัครเข้าร...
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport
09-01-2561
 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport 1. รายละเอียด และเงื่อนไข       2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  สอบถามข้อมูล...
ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa)
04-10-2560
  ประชาสัมพันธ์จากกองกิจการนิสิตร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa) โดยนิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลการรับสมัครงานทั้งแบบ full time part time ฝึกงาน โครงการฝึกอบรมต่...