ข่าวปริญญาตรี
กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
25-04-2560
กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...