ข่าวปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญนิสิตปริญญาโท เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 60 โดยมีระยะเวลาปิดประกาศตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 60
30-03-2560
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญนิสิตปริญญาโท เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 60  โดยมีระยะเวลาปิดประกาศตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ecojournal.ru....