ภาพกิจกรรม
ร่วมทำบุญ "ครบรอบ 58 ปี วันก่อตั้งสถานีวิจัยประมงศรีราชา"
17-08-2561
คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ร่วมงาน "ครบรอบ 58 ปี วันก่อตั้งสถานีวิจัยประมงศรีราชา" เนื่องด้วยสถานีวิจัยประมงศรีราชา ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิช...
ยินดีต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ
03-08-2561
ยินดีต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ...