ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำรุงพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 2562
10-05-2562
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำรุงพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 2562  ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน...
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
08-05-2562
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ขึ้น  ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 &nd...
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
07-05-2562
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 18001 อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นกรรมก...
ยินดีต้อนรับ สถาบันบ้านครูมดร่วมกับบริษัท เกิดปัญญา จำกัด เข้าเยี่ยมชม ศึกษาและเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
02-05-2562
สถาบันบ้านครูมดร่วมกับบริษัท เกิดปัญญา จำกัด ได้จัดทำโครงการ "พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ" ให้กับนักเรียนที่สมาชิกภายในสถาบันาฯและบุคคลภายนอก ที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และวิท...
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2562
01-05-2562
          คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2562 ในวันพุธที่...