ภาพกิจกรรม
สมาคมเศรษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23-01-2562
นายกสมาคมเศรษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์  บรรยาย เรีอง สมาคมเศรษฐศาสตร์ ให้ คณาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาตร์ และได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานสมาคมฯที่คณะเศ...
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่1) ปี 2562
18-01-2562
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่1) ปี 2562 กำหนดการสัมภาษณ์ มีโครงการต่างๆ ดังนี้ - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา - โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธร...