ภาพกิจกรรม
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่4)
11-07-2561
ภาพบรรยากาศโครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่4)  ​คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...
คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มก.
22-06-2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มก. ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...
กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราฯ
21-06-2561
คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหาร...
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เตรียมการณ์ EdPex (Education Criteria for Performance Excellence)
14-06-2561
บุคลากรเข้ารับการอบรม  ในหัวข้อ "แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เตรียมการณ์ EdPex (Education Criteria for Performance Excellence)"  บรรยายโดย อาจารย์ ดร.วรยศ ละม้ายศรี  ​ในวันพฤหัสบดี...