ภาพกิจกรรม
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวอุตสาหกรรมเนื่อวในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ SMEs industrial transformation center
21-11-2560
ทางมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ SMEs industrial transformation center เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ...
โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา
19-11-2560
วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. 2560 โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา  -กิจกรรมแรก อาบน้ำสุนัข และทำความสะอาดคอกสุนัข ​-กิจกรรมที่สอง สันทนาการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และปล...
ร่วมงาน "เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 "4th Ship Technology for the Next Decade"
15-11-2560
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมงาน  เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 "4th Ship Technology for the Next Decade" (Ship Tech IV)&nbs...
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ KUOJS
25-10-2560
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ KUOJS วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มก.บางเขน ...
ยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
17-10-2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...