ภาพกิจกรรม
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
11-01-2560
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่ชาฉุยฟง เดินทางถึงดอยแม่สลอง ...
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
10-01-2560
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายที่วัดห้วยปลากั้ง  ...