ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
02-02-2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ ณ อนุสาวรีย์...
อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01-02-2560
อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อโอก...
โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง ดำเนินตามรอยพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และตอบสนองตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ​“IDKU : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
25-01-2560
โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง ดำเนินตามรอยพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”  และตอบสนองตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ​“IDKU : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี&rdqu...
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
12-01-2560
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ณ สำนักปฏิบัติธรรมถ่ำป่าอาชาทอง  และเ...
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
11-01-2560
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่ชาฉุยฟง เดินทางถึงดอยแม่สลอง ...