ภาพกิจกรรม
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
10-01-2560
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายที่วัดห้วยปลากั้ง  ...