ภาพกิจกรรม
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่2)
18-04-2561
ภาพบรรยากาศโครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่2)  ​คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
05-04-2561
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ​วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ...
โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตภายใต้ AEC PASSPORT
02-04-2561
คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิตจัดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต ภายใต้โครงการ AEC Passport ขึ้นในวันจันทร์-อังคาร ที่ 2-3 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจ...