ภาพกิจกรรม
คณบดีร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560
07-12-2560
คณบดีร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ...
สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1
26-11-2560
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1 ...
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวอุตสาหกรรมเนื่อวในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ SMEs industrial transformation center
21-11-2560
ทางมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ SMEs industrial transformation center เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ...
โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา
19-11-2560
วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. 2560 โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา  -กิจกรรมแรก อาบน้ำสุนัข และทำความสะอาดคอกสุนัข ​-กิจกรรมที่สอง สันทนาการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และปล...