ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16)
22-11-2560
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16) รายละเอียด:             โครงการปริญญาโท ภาคพ...
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16)
22-11-2560
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16) รายละเอียด:             โครงการปริญญาโท ภาคพ...
หลักสูตรอบรมระยะสั้น "การใช้เศรษฐศาสตร์ และโหราศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน"
21-11-2560
หลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องประชุม อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีรา...
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวอุตสาหกรรมเนื่อวในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ SMEs industrial transformation center
21-11-2560
ทางมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ SMEs industrial transformation center เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ...
โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา
19-11-2560
วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. 2560 โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา  -กิจกรรมแรก อาบน้ำสุนัข และทำความสะอาดคอกสุนัข ​-กิจกรรมที่สอง สันทนาการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และปล...