ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
05-04-2561
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ​วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ...
โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตภายใต้ AEC PASSPORT
02-04-2561
คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิตจัดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต ภายใต้โครงการ AEC Passport ขึ้นในวันจันทร์-อังคาร ที่ 2-3 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจ...
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ(B.Econ be Excellence)
31-03-2561
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ(B.Econ be Excellence) วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม- วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
28-03-2561
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 (พบ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 1 ภาคปกติ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี เพื่อให้นิสิตมี...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
27-03-2561
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 (พบ นิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ได้จัดโครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี  เพื่อให้...