ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ KUOJS
25-10-2560
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ KUOJS วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มก.บางเขน ...
ยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
17-10-2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...