ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03-02-2556
รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ ณ ...