ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ส.ค. 60
08-08-2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ...
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ส.ค. 60
08-08-2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ...
จดหมายข่าว
21-07-2560
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 2 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 3 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 4 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 5 วันที่ 16-31 ตุลา...
เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560
07-07-2560
ด้วยวิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยตลอดจนเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม และจริยธรรมให้อก่บุคลากรและนิ...