ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบชุดวอร์มที่สื่อถึงความเป็น"เกษตรศาสตร์" และแนวคิดของกรแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ได้อย่างลงตัว
25-04-2560
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบชุดวอร์มที่สื่อถึงความเป็น"เกษตรศาสตร์" และแนวคิดของกรแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ได้อย่างลงตัว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60  ราย...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ
25-04-2560
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลาโดยประมาณ 12.00-13.00 น. (พบ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 2 ภาคปกติ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นป...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2และปีที่ 3 ภาคพิเศษ
24-04-2560
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลาโดยประมาณ 15.30-16.00 น.  (พบ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2และปีที่ 3 ภาคพิเศษ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัด โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตป...
โครงการประเพณีวันสงกรานต์วิทยาเขตศรีราชา ณ อาคาร 13 พลศึกษา
05-04-2560
คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์วิทยาเขตศรีราชา วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 13 พลศึกษา เวลา 07.30-12.00 น ...
สงกรานต์วิถีไทย ECONOMY
05-04-2560
ชาวเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีของไทย "สงกรานต์วิถีไทย ECONOMY" วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ 18001 อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...