ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
03-04-2560
    ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑ...
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี KU Admission รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
31-03-2560
โครงการสอบสัมภาษณ์ Ku Admission รอบ2 วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...