ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport
09-01-2561
 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport 1. รายละเอียด และเงื่อนไข       2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  สอบถามข้อมูล...
ส่งมอบเครื่องจักร ในโครงการบริการวิชาการฯ
03-01-2561
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีกิจกรรมส่งมอบเครื่องจักรให้กับกลุ่มชุมชน ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ณ อาคาร 18...
สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1
26-11-2560
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1 ...