ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
22-03-2560
    ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑ...
เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ห้อข้อ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20-03-2560
คณบดี อาจารย์และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ได้เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ห้อข้อ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"  ​โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ...