ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
30-04-2560
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...
พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559
27-04-2560
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559  ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตร...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
26-04-2560
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลาโดยประมาณ 12.00-13.00 น.  (พบ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัด โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศ...
กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
25-04-2560
กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...