ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศชำระค่าธรรมเนียนภาคฤดูร้อนปีพ.ศ.2561-รหัส59,60
02-05-2561
ประกาศชำระค่าธรรมเนียนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561-รหัส59,60 1.ประกาศชำระค่าธรรมเนียนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561-รหัส59,60 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2561
02-05-2561
คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ...
โครงการ ECON CSR :ECON CARE-ECON SHARE ครั้งที่1
30-04-2561
โครงการ ECON CSR :ECON CARE-ECON SHARE ครั้งที่1  ​ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ...
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561
29-04-2561
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...