ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Econometrics Series ครั้งที่ 3
15-03-2561
ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 01101372 เศรษฐมิติ l (Econometrics l) ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 โดยผู้สอนมีความประสงค์จัดโครงการ Econ...
ประกาศชำระค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2561
02-03-2561
  1. ประกาศกำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ...
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พอเพียง เพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน
10-02-2561
คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560  จัดกิจกรรม "เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พอเพียง เพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ภายใต้โครงการ AEC Pass...
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport (หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC)
02-02-2561
 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport (หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC)   1.รายละเอียดและเงื่อนไข    2.ใบสมัครเข้าร...