ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
20-09-2560
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...
จดหมายข่าว
21-07-2560
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 2 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 3 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 4 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2557 ฉบับที่ 5 วันที่ 16-31 ตุลา...
เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560
07-07-2560
ด้วยวิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยตลอดจนเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม และจริยธรรมให้อก่บุคลากรและนิ...
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
04-07-2560
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระเจริญมายุครบรอบ 60 ปี  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...