ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-02-2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลั...
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport
09-01-2561
 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงงาน ภายใต้โครงการ AEC Passport 1. รายละเอียด และเงื่อนไข       2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  สอบถามข้อมูล...
ส่งมอบเครื่องจักร ในโครงการบริการวิชาการฯ
03-01-2561
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีกิจกรรมส่งมอบเครื่องจักรให้กับกลุ่มชุมชน ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ณ อาคาร 18...
คณบดีร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560
07-12-2560
คณบดีร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ...