ข่าวประชาสัมพันธ์
สงกรานต์วิถีไทย ECONOMY
05-04-2560
ชาวเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีของไทย "สงกรานต์วิถีไทย ECONOMY" วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ 18001 อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี KU Admission รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
31-03-2560
โครงการสอบสัมภาษณ์ Ku Admission รอบ2 วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 จังหวัดชลบุรี
27-03-2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2560 ท่านคณบดีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมหารือกับสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความร่วมม...
โครงการพบนิสิตในโครงการภาคพิเศษภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
10-03-2560
โครงการพบนิสิตในโครงการภาคพิเศษภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ...