ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว *
ประเภทข่าว *
รายละเอียด *
ไฟล์เอกสาร / รูปภาพ * กรณีต้องการส่งไฟล์เอกสารมากกว่า 1 ไฟล์ ให้ผู้ฝากข่าวทำการ Zip ไฟล์ รวมเป็น 1 ไฟล์ก่อนส่ง
** ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB
เริ่มประชาสัมพันธ์ สิ้นสุดประชาสัมพันธ์
ผู้ฝากข่าว *
อีเมล์ *
เบอร์ติดต่อ *