ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณกาญต์ดารัตน์ มหัทธนธัญ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านกอเห็ด จังหวัดชลบุรี นำผลิตภัณฑ์ เห็ดถั่งเช่า สีทอง ผลผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มามอบให้กับคณะฯ
25-01-2560
ขอขอบพระคุณ คุณกาญต์ดารัตน์ มหัทธนธัญ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านกอเห็ด จังหวัดชลบุรี ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ เห็ดถั่งเช่า สีทอง ผลผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราช...
โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง ดำเนินตามรอยพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และตอบสนองตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “IDKU : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
25-01-2560
โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง ดำเนินตามรอยพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และตอบสนองตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “IDKU : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”  ...
โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง ดำเนินตามรอยพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และตอบสนองตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ​“IDKU : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
25-01-2560
โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง ดำเนินตามรอยพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”  และตอบสนองตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ​“IDKU : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี&rdqu...
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
12-01-2560
บรรยากาศโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ณ สำนักปฏิบัติธรรมถ่ำป่าอาชาทอง  และเ...