รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2565 (MBE20) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่  28 มกราคม 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    1.1 รายละเอียดหลักสูตร                                 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
    1.2 กำหนดการรับสมัคร                                (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
2. การจัดเตรียมเอกสาร
    2.1 รายละเอียดหลักฐานการรับสมัคร                       (ศึกษารายละเอียดได้ที่นี่)
    2.2 จัดทำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร                         (พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ที่นี่)
    2.3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการรับสมัคร
            2.3.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน แบบ บส.บว.4         (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
            2.3.2 หนังสือรับรองรายวิชา แบบ บส.บว.3                      (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
3. ระบบรับสมัครออนไลน์                                                 (สมัครได้ที่นี่)
    - ศึกษาขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ MBE20                               (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ

โทรศัพท์ (มือถือ)     081-781 0937
E-mail:           chaiwat.run@ku.th
Line ID:           chaiwat.run
หรือจาก QR-Code ด้านล่างนี้