รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สนใจลงทะเบียนที่นี้

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ

โทรศัพท์          038-352 600 หรือ 038-352 601  มือถือ 081-781 0937
E-mail:           chaiwat.run@ku.th
Line ID:           chaiwat.run
หรือจาก QR-Code ด้านล่างนี้