ภาพกิจกรรม
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
03-07-2563
คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ วัดเขาทุ่งวัว ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
02-02-2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในว...
มหาบัณฑิตระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น
17-10-2562
        บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น, รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตท...
โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
24-07-2562
สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร  ให้แก่สมาชิกสมาคม ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ในวันพุธ ที่ 24 กรก...