ข่าวทุนการศึกษา
รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 17
15-09-2564
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 17            ตามประกาศคณะเศรษฐศาสต...