ข่าวปริญญาโท
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561
06-12-2561
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561   นิสิตรหัส58 1.กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 นิสิตรหัส58 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเน...
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (MBE17)
31-10-2561
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (MBE17) ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2...
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพภาคปลาย ปี พ.ศ.2561-รหัส57
19-10-2561
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพภาคปลาย ปี พ.ศ.2561-รหัส57 1.กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 นิสิตรหัส 57-60
06-07-2561
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561   นิสิตรหัส57 1.กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 นิสิตรหัส57 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนีย...