ข่าวปริญญาโท
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี (ไม่มีค่าใช่จ่าย) โครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 (Open House MBE 2018)
13-02-2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี (ไม่มีค่าใช่จ่าย) โครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 (Open House MBE 2018)     รายละเอียด: โครงการปริญญาโ...
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา2560
24-11-2560
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา2560           1.กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 2560 นิสิตรหัส59-60     ...
กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
24-11-2560
กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 1.กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16)
22-11-2560
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ( MBE 16) รายละเอียด:             โครงการปริญญาโท ภาคพ...