ข่าวปริญญาโท
ประกาศชำระค่ารักษาสถานภาพนิสิตภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562
11-03-2562
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562-รหัส57 1.กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (MBE17)รอบสอง
22-02-2562
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ          ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561
06-12-2561
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561   นิสิตรหัส58 1.กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 นิสิตรหัส58 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเน...
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพภาคปลาย ปี พ.ศ.2561-รหัส57
19-10-2561
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพภาคปลาย ปี พ.ศ.2561-รหัส57 1.กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 2.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...