ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีวันสงกรานต์วิทยาเขตศรีราชา ณ อาคาร 13 พลศึกษา
05-04-2560
คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์วิทยาเขตศรีราชา วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 13 พลศึกษา เวลา 07.30-12.00 น ...
สงกรานต์วิถีไทย ECONOMY
05-04-2560
ชาวเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีของไทย "สงกรานต์วิถีไทย ECONOMY" วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ 18001 อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี KU Admission รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
31-03-2560
โครงการสอบสัมภาษณ์ Ku Admission รอบ2 วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ห้อข้อ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20-03-2560
คณบดี อาจารย์และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ได้เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ห้อข้อ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"  ​โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ...