ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-02-2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลั...
ส่งมอบเครื่องจักร ในโครงการบริการวิชาการฯ
03-01-2561
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีกิจกรรมส่งมอบเครื่องจักรให้กับกลุ่มชุมชน ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ณ อาคาร 18...
สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1
26-11-2560
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สัมภาษณ์รับเข้า TCAS รอบ 1 ...