เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2564 (MBE19)

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2564 (MBE19) รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   1.1 รายละเอียดหลักสูตร                                    (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
   1.2 กำหนดการรับสมัคร                              (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 
2. การจัดเตรียมเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อ
   2.1 จัดเตรียมหลักฐานการสมัคร                            (ศึกษารายละเอียดได้ที่นี่)
   2.2 จัดทำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร                            (จัดทำใบแจ้งชำระเงินได้ที่นี่)
   2.3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม    
      2.3.1 หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3)                  (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
      2.3.2 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4)  (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 
3. การสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์
   3.1 ระบบรับสมัคร                                         (สมัครได้ที่นี่)
      ในการกรอกข้อมูลระบบรับสมัครหากมีข้อสงสัย *อย่าพึงยืนยันข้อมูลการสมัคร 
      ขอให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มือถือ / Line: 081-781 0937
   3.2 การตรวจสอบการรับสมัคร                             (เข้าได้ที่นี่)
      ขอให้กรอกข้อมูลด้านขวามือจากหน้าเว็บไซด์ 
         "หัวข้อสำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว" 
         - กรอกเลขที่บัตรประชาชน
         - เลือกวิทยาเขตศรีราชา
         - เลือกระดับปริญญาโท
         - กรอกรหัสสาขาวิชา XG65
  3.3 ขอให้ผู้สมัครทุกคนเข้าไลน์กลุ่ม “ผู้สมัคร MBE19”          
      เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ (เข้าได้ที่นี่)