ขอเชิญนิสิต ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พบนิสิตภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563