ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทางปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2