คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2567 (MBE22)

 

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สนใจลงทะเบียนที่นี

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ

โทรศัพท์          038-352 602  มือถือ 081-781 0937
E-mail:           chaiwat.run@ku.th
Line ID:           chaiwat.run