ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
25-01-2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี   ดังเอกสารแนบ  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม -12 กุมภาพันธ์  2567   ...
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา
08-12-2566
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา   ...
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2567 (MBE22)
07-11-2566
  โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศา...
รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19
13-09-2566
รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19 CLICK!!!   ...
ทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19
23-08-2566
ทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19       CLICK!!! ใบสมัครขอรับทุนงานสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีที่ 19      CLICK!...