ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2567 (MBE22)
07-11-2566
  โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศา...
รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19
13-09-2566
รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19 CLICK!!!   ...
ทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19
23-08-2566
ทุนการศึกษา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19       CLICK!!! ใบสมัครขอรับทุนงานสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีที่ 19      CLICK!...
NEW!!ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
06-06-2566
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ตำแหน่ง อาจารย์ คลิก ...
NEW!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
16-05-2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ...