รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา