ข่าวรับสมัครงาน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา
08-12-2566
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา   ...
NEW!!ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
06-06-2566
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ตำแหน่ง อาจารย์ คลิก ...
NEW!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
16-05-2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ...
NEW!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
16-05-2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ...
NEW!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
12-05-2566
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ...